Sunday, March 6, 2016

Free Savchenko

«Ja, Savczenko Nadieżda Wiktorowna, Ukrainka, obywatelka Ukrainy ogłaszam suchą głodówkę od 4.03.2016 do czasu zwrócenia mnie Ukrainie żywej lub martwej!» 

To oświadczenie przesłane za pośrednictwem adwokata. 

Nadia była gdzieś z boku moich spraw. Zajmowali się nią Petro z Anastazją, jacy pisali spis kandydatów do sankcji, lobbowali w parlamentach, czy w końcu jeździli kilkukrotnie do Woroneża a potem do Moskwy. 

Ale, to nie tak, że stojąc trochę z boku nie przejmuję się. Was też namawiam, abyście się przejęli. 

Podpiszcie: 
Petycja w linku.


No comments:

Post a Comment